Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai của Điều dưỡng tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai của Điều dưỡng tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 173 View: 431

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., Lê, T. T., Mai, L. Q., Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, T. H. D. (2021). Thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai của Điều dưỡng tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 59–68. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.344

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai của điều dưỡng viên tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 sản phụ được chăm sóc bởi điều dưỡng viên tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai. Quan sát quá trình chăm sóc theo bảng kiểm và phỏng vấn theo bộ câu hỏi đã được thực hiện với từng sản phụ tham gia nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ thực hiện Đạt nội dung chào hỏi sản phụ trước mỗi lần thực hiện chăm sóc của điều dưỡng viên là 75,0%. Thái độ Chu đáo, ân cần, niềm nở và giải thích động viên, sản phụ trong quá trình chăm sóc đạt cao với tỷ lệ tương ứng là 91% và 95%. Tất cả (100%) số lượt quan sát đều thấy điều dưỡng thực hiện Đạt nội dung đến ngay khi cần, khi có yêu cầu và xử trí kịp thời khi sản phụ có các dấu hiệu bất thường và khi sản phụ cần trợ giúp. Hoạt động hỗ trợ sản phụ ăn uống, vận động, vệ sinh được các điều dưỡng viên thực hiện Tốt chiếm tỷ lệ cao nhất với 100%, tiếp theo là hoạt động hỗ trợ tâm lý, tinh thần với 90,0%. Nội dung thực hiện Đạt thấp nhất là hướng dẫn cho con bú và chăm sóc sau sinh với tỷ lệ lần lượt là 47,0% và 54,0%.

Kết luận: Các hoạt động chăm sóc sản phụ trong 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai của điều dưỡng là tốt với tỷ lệ đạt của nhiều tiêu chí là 90 - 97,0%. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hoạt động chăm sóc sản phụ trong 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai có tỷ lệ thực hiện đạt chưa cao. Để duy trì và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sản phụ trong 6 giờ đầu sau mổ lấy thai, cần thực hiện tập huấn thường xuyên cho điều dưỡng viên, tổ chức các hoạt động giám sát hỗ trợ hàng ngày của khoa, của bệnh viện cũng như tham khảo các kết quả đánh giá khác.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.344

Từ khóa

Maternity care, 6 first hours after cesarean section, anesthesia nursing Chăm sóc sản phụ, 6 giờ đầu sau phẫu thuật lấy thai, điều dưỡng
PDF Download: 173 View: 431
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng