Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 142 View: 238

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. D., Vũ, V. T., & Đỗ, T. H. (2019). Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(2), 60–67. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/63

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số yếu tố liên quan tới chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang bằng bộ công cụ có sẵn đánh giá CLCS liên quan đến tiêu hóa gan mật Gastrointestinal Quality of Life Index, phỏng vấn 104 người bệnh mắc sỏi túi mật đã được phẫu thuật cắt túi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017.

Kết quả: Điểm số GIQLI trung bình của người bệnh sau phẫu thuật được cải thiện hơn trước phẫu thuật trong các lĩnh vực (70.98 ± 7.38 so với 63.98 ± 10.00, p < 0,001). Tuổi càng cao chất lượng cuộc sống càng giảm ( p < 0,05). Cán bộ, viên chức có chất lượng cuộc sống cao hơn các đối tượng khác (p < 0,05). Người bệnh có trình độ học vấn cao thì chất lượng cuộc sống càng cao (p < 0,05). Người bệnh béo phì có chất lượng cuộc sống thấp hơn so với người bệnh gầy (p < 0,05). Người bệnh phẫu thuật nội soi có chất lượng cuộc sống cao hơn người bệnh phẫu thuật mở (p < 0,05). Người bệnh phẫu thuật theo kế hoạch, chất lượng cuộc sống cao hơn phẫu thuật cấp cứu (p < 0,05).

Kết luận: Tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, chỉ số khối cơ thể BMI, phương pháp phẫu thuật, chỉ định phẫu thuật có liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau cắt túi mật do sỏi.

Từ khóa

Quality of life, gallbladder surgery, gallstones Chất lượng cuộc sống, phẫu thuật cắt túi mật, sỏi túi mật
PDF Download: 142 View: 238
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivatives 4.0 License International .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng