Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm ruột thừa có biến chứng và kết quả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm ruột thừa có biến chứng và kết quả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 107 View: 135

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T., & Trần, T. V. A. (2021). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm ruột thừa có biến chứng và kết quả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 94–101. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/330

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tảđặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm ruột thừa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả thực hiện với 68 người bệnh viêm ruột thừa có biến chứngtại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Sử dụng phương pháp thu thập số liệu từ hồ sơ có sắn kết hợp theo dõi trực tiếp.

Kết quả: Triệu chứng cơ năng phổ biến là đau hố chậu phải và nửa bụng phải (82,3%). Tỷ lệ người bệnh có số lượng bạch cầu > 15X1000/mm3 là cao nhất nhất chiếm 51,5%, trong đó tỷ lệ người bệnh có bạch cầu đa nhân trung tính trên 80% chiếm 52,9%. Tỷ lệ người bệnh mổ nội soi chiếm 61,7%. Phần lớn gốc ruột thừa được buộc hoặc khâu buộc 97%. Sau phẫu thuật, có 57,4% số người bệnh được đặt 02 dẫn lưu trong phẫu thuật. Thời gian liệt ruột trung bình sau mổ là 53 giờ. Phần lớn kết quả nuôi cấy dịch ổ bụng có vi khuẩn mọc 77,9%. Có 16,0% các trường hợp có nhiễm trùng lỗ Trocar hoặc nhiễm trùng vết mổ.

Kết luận: Kết quả điều trị VRT không gặp tai biến trong phẫu thuật. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiễm trùng Trocar, nhiễm trùng vết mổ, áp xe, tắc ruột. Vì vậy nên thực hiện truyền thông những lợi ích của việc đi khám bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ VRT.

Từ khóa

Appendicitis, complications, treatment results Viêm ruột thừa, biến chứng, kết quả điều trị
PDF Download: 107 View: 135
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng