Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 133 View: 614

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. L., Đỗ, M. S., & Nguyễn, T. N. (2023). Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 6–14. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.691

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng căng thẳng nghề nghiệp và các yếu tố liên quan của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội năm 2023.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ 3-8/2023. Đối tượng nghiên cứu là 322 điều dưỡng trực tiếp thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh. Công cụ đánh giá tình trạng căng thẳng là bản rút gọn của thang đo The Nursing Stress Scale và sử dụng hồi quy logistic để phân tích mối liên quan với tình trạng căng thẳng.

Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng có mức độ căng thẳng thấp chiếm 51,9%, mức độ căng thẳng trung bình chiếm 47,5%, mức độ căng thẳng cao chiếm tỷ lệ 0,6%; tỷ lệ điều dưỡng có căng thẳng 48,1%. Trong đó áp lực công việc hàng ngày được đánh giá căng thẳng với giá trị trung bình cao nhất là 2,28, tiếp đến là làm việc với người bệnh hung hăng/bạo lực, lăng mạ/sỉ nhục và tiếp xúc với những nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của bản thân có điểm trung bình là 2. Giới tính và số buổi trực/tháng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng (p < 0,05).

Kết luận: Tình trạng căng thẳng là khá phổ biến ở các điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Đặc biệt là ở nữ giới và những điều dưỡng phải trực > 6 buổi/tháng. Cần xây dựng môi trường làm việc an toàn, thoải mái cho điều dưỡng. Cung cấp hỗ trợ đào tạo để điều dưỡng ứng phó với căng thẳng nghề nghiệp.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.691

Từ khóa

Căng thẳng nghề nghiệp, căng thẳng nghề nghiệp, điều dưỡng viên Occupational stress, Operation Theatre staff nurses
PDF Download: 133 View: 614

Tài liệu tham khảo

Tsegaw S., Getachew Y., Tegegne B. Determinants of Work-Related Stress Among Nurses Working in Private and Public Hospitals in Dessie City, 2021: Comparative Cross-Sectional Study. Psychology research and behavior management. 2022;15:1823-35. doi: 10.2147/PRBM.S372882.

Ezenwaji I. O., Eseadi C., Okide C. C., Nwosu N. C., Ugwoke S. C., Ololo K. O., et al. Work-related stress, burnout, and related sociodemographic factors among nurses: Implications for administrators, research, and policy. Medicine. 2019;98(3):e13889. doi: 10.1097/MD.0000000000013889.

Bardhan R., Heaton K., Davis M., Chen P., Dickinson D. A., Lungu C. T. A Cross Sectional Study Evaluating Psychosocial Job Stress and Health Risk in Emergency Department Nurses. International journal of environmental research and public health. 2019;16(18). doi: 10.3390/ijerph16183243.

Nguyễn Ngọc Bích. Thực trạng stress ở điều dưỡng tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp năm 2020, Tạp chí Y học dự phòng, 31(6), 2021. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/390

Moustaka L., Constantinidis Theodoros. Sources and effects of Work-related stress in nursing. Health Science Journal. 2010, Volume 4, Issue 4.

Anand Susan, Mejid Abdil. Prevalence and associated factors of work related stress among nurses working in worabe comprehensive and specialized hospital south west Ethiopia. International Journal of Academic Research and Development. 2018, Volume 3; Issue 3; ; Page No. 260-266.

Alanazi Afaf, Mohamed Amal, Hammad Sabry, Alanazi Asmaa. Job-related stress among nurses in primary healthcare centers in Arar city, Saudi Arabia. Electronic physician. 2019;11:7594-601. DOI:10.19082/7594.

Lê Thị Thanh Xuân. Stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đại học Y Hà Nội năm 2017, Tạp chí nghiên cứu Y học, 2017, 129(5), 2020.

Pavek Katie U., Steege Linsey M., Kwekkeboom Kristine. Testing Content Validity of Nursing Stress Scales: Do They Reflect Current Practice? SAGE Open. 2022;12(3). https://doi.org/10.1177/21582440221123508.

Karodia Anis, Akweenda Frieda. Investigating Work Related Stress and Its Impact on the Performances of Registered Nurses Employed at Katutura State Hospital in Windhoek, Namibia. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. 2016;5:50-78. DOI:10.12816/0027367

Hoàng Thị Thanh Huyền. Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021. Tạp chí khoa học Điều dưỡng, 4(3), 2021.

Phạm Thị Kim Yến. Stress và các yếu tố liên quan của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang năm 2021. Hội Nội tiết - Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa miền trung Việt Nam, 2021, số 57.

Tăng Thị Hảo. Thực trạng stress nghề nghiệp ở điều dưỡng viên tại bệnh viện nhi Thái Bình năm 2019, Tạp chí Khoa học điều dưỡng, 2(3), 2019.

Jasmina Starc. Stress Factors among Nurses at the Primary and Secondary Level of Public Sector Health Care: The Case of Slovenia. Open access Macedonian journal of medical sciences. 15; 6(2): 416–422, 2018. doi: 10.3889/oamjms.2018.100.

Bùi Thị Duyên. Tình trạng stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế các khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa medlatec năm 2020. Tạp chí Y học cộng đồng. Tập 64 – số 3, 2021.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng