Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Trầm cảm sau sinh và các yếu tố liên quan ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nam Định. | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Trầm cảm sau sinh và các yếu tố liên quan ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nam Định.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 473 View: 409

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. T., Đinh, T. P. H., & Phạm, T. B. N. (2018). Trầm cảm sau sinh và các yếu tố liên quan ở bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 60–65. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/79

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng thực trạng trầm cảm sau sinh của bà mẹ và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 trên 120 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Nam Định. Thực trạng trầm cảm sau sinh của bà mẹ được đánh giá qua thang đo Endinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).

Kết quả thu được như sau: Điểm trung bình thang đo EPDS của mẫu nghiên cứu là 10.45 ± 4.6, thấp nhất là 0 điểm và cao nhất là 19 điểm. Sử dụng điểm cắt 12/13 để sàng lọc trầm cảm cho kết quả: tỷ lệ trầm cảm của phụ nữ sau sinh có con đang điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định là 34.2%. Bên cạnh đó trầm cảm sau sinh có liên quan chặt chẽ đến đến tình trạng sức khỏe cuả con, sức khỏe bà mẹ, các yếu tố liên quan đến quá trình mang thai và chuyển dạ và mức độ vận động của bà mẹ.

Từ khóa

postpartum depression, depression, mother, Nam Dinh Pediatric hospital Trầm cảm sau sinh, trầm cảm, bà mẹ, bệnh viện Nhi Nam Định
PDF Download: 473 View: 409
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng