Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 137 View: 107

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. T. H., Nguyễn, T. T. N., Đỗ, T. T. M., Lê, T. T., & Phạm, T. T. H. (2018). Những khó khăn trong tự chăm sóc của người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 53–60. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/78

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Thực hiện tự chăm sóc của người bệnh suy tim gặp rất nhiều khó khăn, nhưng lý do tại sao vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu ảnh hưởng của suy tim đến cuộc sống hàng ngày, việc thực hiện tự chăm sóc và các yếu tố ảnh hưởng đến tự chăm sóc của người bệnh suy tim. Nghiên cứu định tính tiến hành trên 20 người bệnh suy tim. Thông tin được thu thập và phân tích dựa trên bộ câu hỏi có cấu trúc. Hạn chế thể lực, áp lực tâm lý là những vấn đề được nhắc đến nhiều hơn. Người bệnh có những hạn chế trong tuân thủ chế độ dinh dưỡng, tập luyện và thực hiện thuốc, nhận ra các dấu hiệu của bệnh cũng như cách xử trí. Một số cách thức giúp họ thích nghi với bệnh tật đã được đề cập đến. Với những rào cản mà người bệnh suy tim phải đối diện thì không có gì ngạc nhiên khi việc thực hiện tự chăm sóc của họ còn nhiều hạn chế và tỷ lệ tái nhập viện còn cao. Người nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trong giáo dục và tư vấn cho người bệnh suy tim và các nghiên cứu trong tương lai dựa trên kết quả nghiên cứu.

Từ khóa

self care, heart failure, difficulties tự chăm sóc, suy tim, khó khăn
PDF Download: 137 View: 107
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng