Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng hài lòng đối với dịch vụ khám bệnh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng hài lòng đối với dịch vụ khám bệnh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 508 View: 264

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, L. H. V., Trương, T. A., Trần, T. H. L., & Nguyễn, T. S. (2020). Thực trạng hài lòng đối với dịch vụ khám bệnh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 33–40. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/241

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sự hài lòng đối với dịch vụ khám bệnh của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả được tiến hành trên 400 đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên từ các đối tượng đến sử dụng dịch vụ khám bệnh tại Trung Tâm. Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các đối tượng bằng bộ công cụ đánh giá hài lòng của người bệnh ngoại trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kết quả: Điểm trung bình hài lòng theo thang đo đạt từ 4-4,6/5 điểm. Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi của đối tượng chung là 94,8%. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đối với khả năng tiếp cận là 54%; tỷ lệ hài lòng với sự minh bạch thông tin và thủ tục là 98,5%; Tỷ lệ hài lòng với cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ là 84,3%; tỷ lệ hài lòng với thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn là 100%; tỷ lệ hài lòng với kết quả cung cấp dịch vụ là 100%. Có 100% người bệnh trả lời sẽ quay lại: 8,5% trả lời có thể sẽ quay lại và 91,5% khẳng định chắc chắn sẽ quay lại.

Kết luận: Sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ khám bệnh của Trung tâm là tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn cần phải thực hiện các cải thiện để tăng cường sự hài lòng đặc biệt là tiêu chí “Khả năng tiếp cận”.

Từ khóa

Satisfaction, service, medical examination, disease control Hài lòng, dịch vụ, khám bệnh, kiểm soát bệnh tật.
PDF Download: 508 View: 264
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng