Thực trạng kiến thức của Điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 96 View: 73

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, X. H., Nguyễn, H. Đức, Ngô, T. H., Nguyễn, N. T., & Lê, A. T. (2019). Thực trạng kiến thức của Điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 31–39. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/197

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia và một số yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019 trên 73 điều dưỡng trực tiếp làm công tác chăm sóc người bệnh có thời gian làm việc >1 năm tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi thiết kế sẵn gồm 30 câu.

Kết quả: Kiến thức chung của điều dưỡng viên về các vấn đề liên quan đến chăm sóc ống thông tiểu: Loại khá chiếm 13,7%, trung bình 52,1%,kém 34,2%, không có điều dưỡng viên đạt loại tốt. Có sự khác biệt về kiến thức giữa các nhóm thâm niên công tác và trình độ chuyên môn (p<0,05). Tồn tại mối tương quan nghịch giữa điểm kiến thức và độ tuổi khác nhau (p<0,05).

Kết luận: Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu phần lớn có kiến thức xếp loại trung bình và kém. Vì vậy, những biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc ống thông tiểu cho các điều dưỡng viêntừ những nhà quản lý điều dưỡng là rất cần thiết, giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu và tăng hiệu quả chăm sóc đối với người bệnh có đặt ống thông tiểu.

Từ khóa

nurses, caring for urinary catheters. điều dưỡng, chăm sóc ống thông tiểu
PDF Download: 96 View: 73
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng