Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 2017 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 177 View: 260

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. T., & Ngô, H. H. (2018). Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 28–34. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/74

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng.

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có đánh giá trước sau được tiến hành trên 72 người bệnh loét dạ dày tá tràng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ 02/2017 - 05/2017. Kết quả: Sau can thiệp nhận thức của người bệnh về chế độ ăn, lối sống và cách sử dụng thuốc thay đổi có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Điểm về chế độ ăn là 8,90±1,08 so với 5,91±1,49 trước can thiệp. Điểm lối sống là 7,23±0,70 so với 5,11±1,57 trước can thiệp. Điểm sử dụng thuốc trong đánh giá lần 1 là 2,63±1,10 và tăng lên 6,04±0,86 trong đánh giá lần 2. Tỷ lệ người bệnh có kiến thức tốt trước và sau can thiệp tương ứng là 1,4% và 80,6%.

Kết luận: Nhận thức hạn chế về phòng bệnh tái phát đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của việc tư vấn, giáo dục sức khỏe, củng cố kiến thức thường xuyên với việc nâng cao nhận thức về phòng bệnh tái phát cho người bệnh.

Từ khóa

awareness, peptic ulcers, recurrent prevention nhận thức, loét dạ dày tá tràng, phòng bệnh tái phát
PDF Download: 177 View: 260
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng