Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Nhu cầu đào tạo một số nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y dược TPHCM năm 2017 - 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Nhu cầu đào tạo một số nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y dược TPHCM năm 2017 - 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 122 View: 147

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. B., Nguyễn, A. T., & Nguyễn, P. H. (2020). Nhu cầu đào tạo một số nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y dược TPHCM năm 2017 - 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 250–263. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/299

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu nhu cầu đào tạo một số năng lực mà các học viên tham gia học chương trình điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được đào tạo trong năm học 2017-2018 và mong muốn được đào tạo chuyên sâu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phát phiếu tham khảo tự điền cho toàn bộ 154 học viên đang tham gia học tập các chương trình đào tạo thạc sỹ điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2017-2018, về chương trình đào tạo, nhu cầu đào tạo một số năng lực của điều dưỡng trình độ thạc sỹ đã được 2 trường đưa ra trong chuẩn đầu ra.

Kết quả: Nhu cầu đào tạo, tất cả các năng lực thuộc 4 nhóm năng lực học viên đều được học viên cho rằng cần và rất cần được đào tạo (tất cả trên 95%). Ngoài các năng lực đã được nêu thì một số học viên đề nghị thêm một số năng lực khác cần được đào tạo thêm trong chương trình đào tạo thạc sỹ như năng lực về các kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ chuyên môn/ ngành điều dưỡng, năng lực tin học, năng lực xử lý và trình bày thông tin nghiên cứu...

Kết luận: Tiếp tục đưa vào giảng dạy 4 nhóm năng lực với 30 kỹ năng đã được triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, cần phân bổ nội dung đào tạo để học viên có thể ứng dụng được các nội dung đã học trong công tác nghiên cứu viết bài luận văn sau khi tốt nghiệp và phục vụ công tác trong tương lai.

Từ khóa

Competency, nursing. Năng lực, điều dưỡng.
PDF Download: 122 View: 147
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng