Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 90 View: 60

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, A. T., Nguyễn, H. M., Đỗ, T. H., & Trần, T. V. A. (2019). Thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 96–103. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/206

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 44 cố vấn học tập và trên 370 sinh viên đại học chính quy khóa 10, 11, 12,13, Cao đẳng Điều dưỡng khóa 17,18 và Cao đẳng Hộ sinh khóa 5,6.

Kết quả: Kết quả khảo sát cho thấy: 98,1% sinh viên nhận được sự tư vấn từ cố vấn học tập, trong đó lĩnh vực được chú trọng tư vấn nhiều nhất (trên 90%) là đào tạo và công tác sinh viên. 100% cố vấn học tập có tư vấn cho sinh viên đăng ký học phần theo từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập. 80% cố vấn học tập luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, giúp đỡ và giải đáp các thắc mắc của sinh viên trong quá trình học tập.

Kết luận: Sinh viên khá hài lòng về công tác tư vấn của cố vấn học tập. Tuy nhiên năng lực tư vấn học tập của một số cố vấn học tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần trợ giúp của sinh viên.

Từ khóa

Academic advisors, students Cố vấn học tập, sinh viên
PDF Download: 90 View: 60
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng